STRAPR 

Redovisning och bokföringstjänster


Låt oss ta hand om ditt företags redovisning så att du kan lägga tid på att driva och utveckla din verksamhet.

Bättre förståelse för er verksamhet samt era risker

Du får en egen ekonomichef som hjälper dig att planera och förbättra företagets ekonomi till en bråkdel av priset.
Tjänster


       Redovisning


 •  Bokföring av alla underlag

 • Periodisering av kostnader och intäkter

 • Avskrivningar

 • Månadsavstämningar av alla balanskonton

 • Avstämning av moms och inlämning till Skatteverket

   Bokslut & årsredovisning


 • Vi upprättar ett avstämt och kvalitétssäkert bokslut

 • Alla erforderliga bokslutsbilagor

 • Årsredovisning

 • Inkomstdeklaration för bolaget

 • K10 till aktieägarnas privata deklaration

 • Samarbete med bolagets revisor om bolaget har revisionsplikt

      Konsulttjänster


 • Vilka nyckeltal bör vi fokusera på?

 • Hur ser likviditeten ut?

 • Behöver vi göra en budget?

 • Behövs det hjälp med månadsvisa avstämningar?

 • Vilken lön bör och kan tas ut? 

 • Hur mycket kan jag som ägare ta i utdelning under året?


      Lönehantering


 • Hantering av lön & utbetalningar

 • Bättre dataflöden

 • Lugnt och tryggt som arbetsgivare

 • Tillgång till hög kompetens, utefter era behov

 • Tydlig statistik och information om lönehanteringen utifrån dina önskemål

 • Bättre översikt av din verksamhetFör mer info om våra tjänster vänligen maila oss


Namn E-post Meddelande Skicka in

Kontakt

Stenbackevägen 6, 702 25 Örebro 

010-211 5001 

Info@strapr.se